preloader

پیمان باقری

پیمان باقری

Backend Developer

    با ورودم به دانشگاه ، به برنامه نويسي علاقه مند شدم و بعد از سَرك كشيدن توي زبان هاي مختلف به php رسيدم و با فريم ورك لاراول اشنا شدم . در حال حاضر در حوزه بك اند مشغول به كار هستم .